CZ RU DE

E-mail info@avega.cz Telefon +420 734 851 181

Sběratelské nášivky různých spolků a organizací

Sběratelská činnost může pokrývat samozřejmě neomezené sféry, na které je možné se zaměřit. Jednu z nich tvoří také nášivky všemožných klubů, spolků a sdružení. Každý sběratel se může soustředit na zcela odlišnou oblast, která je blízká především jeho zájmu.

Nášivky, ať už ty současné nebo sběratelské, mohou charakterizovat spoustu věcí. Může jít o slovní označení určité skupiny lidí, o příslušnost k dané značce či klanu nebo vyjádření hodnosti či pracovního zaměření. Nášivky tak nosily a nosí kupříkladu tyto skupiny lidí:

  • Hasičské sbory
  • Policie
  • Motorkářské gangy
  • Sportovní kluby
  • Zájmové spolky a mnohé další organizace

Za sběratelské exempláře jsou pak samozřejmě označovány takové nášivky, které se již dnes neprodukují, jsou originály a jejich vznik proběhl v letech minulých. Jde o výrobky, jež se na oděvy buď přišívaly, nebo nažehlovaly.

Nášivky mnoha podob

Pakliže vezmete v potaz první zmiňovanou skupinu, kterou tvoří nášivky pro hasičské sbory, setkáte se v rámci sběratelství především s výšivkami, které jsou městské nebo obecní. Takové, které již dnes neexistují a mají tak svoji tradici a také příslušnou hodnotu. Obdobného dělení a členění se můžete domoci i v jiných oblastech lidského bytí.

Pakliže některé nášivky již nejste schopni dohledat, zakoupit nebo sehnat, stačí vám k jejich získání pouze grafická předloha. Nášivky vám podle ní totiž může zpracovat právě naše firma Avega Capital s.r.o.

Sběratelství originálů si tak můžete obohatit také o tvorbu nejrůznějších sběratelských duplikátů, respektive nášivek dle vašeho gusta.

Jdi zpět

Naši zákazníci

slider
slider
slider
slider
slider